Det var vid FN:s globala havskonferens 2017 som Helcom lade fram ett åtagande om att kartlägga ekologiskt eller biologiskt viktiga områden i Östersjön. I vintras träffades experter från de flesta av Östersjöländerna för att tillsammans identifiera de värdefullaste områdena.

– Det blir en väldig kraft när många länder går samman, säger Sofia Wikström, som var med. Mycket av det här arbetet görs annars på nationell nivå. Men Östersjöskalan är förstås mer relevant. Djur och växter i havet känner ju inga nationsgränser.

Tyvärr deltog varken Polen eller Danmark i arbetet, vilket betyder att viktiga områden i de södra delarna saknas, exempelvis Bornholmsdjupet, Öresund och värdefulla områden i både Kattegatt och stora delar av södra Östersjön.

Mångfaldskonventionen tar ett globalt helhetsgrepp på skyddet av biologisk mångfald på genetisk-, art- och ekosystemnivå. Men att ett område pekas ut innebär inte automatiskt att det skyddas.

– Hur, eller ens om dessa områden ska skyddas avgörs av de enskilda länderna, säger Sofia Wikström. Jag hoppas nu att alla länder och medborgare inser vilka stora och internationellt unika rikedomar som faktiskt finns i våra hav.