Det skriver Världsnaturfonden WWF i sin nya rapport Living Planet Report 2018 som årligen granskar tillståndet på planeten.

- Årets rapport är en omskakande läsning. Den visar en 60-procentig nedgång av antalet ryggradsdjur i världen mellan 1970 och 2014. Studien omfattar hela 16 704 populationer av 4005 olika arter. Om utvecklingen fortsätter i samma takt, och inget tyder på något annat, riskerar vi att ha förlorat två tredjedelar av mängden vilda ryggradsdjur 2020. Det skriver WWFs generaldirektör Håkan Wirtén i rapportens svenska sammanfattning.

Idag utgör vilda djur som valar, elefanter, giraffer, tigrar och andra arter bara cirka fyra procent av alla däggdjurs biomassa räknat i vikt. Människan står för 36 procent och vår boskap för hela 60 procent. Människan har utan tvekan tagit plats som den mest dominerande arten och vi har därför även ansvar för att inte förstöra vår planet.