Under sommaren har SLU Aqua genomfört ett försök i södra Östersjön tillsammans med lokala fiskare. I försöket har man tagit tillvara på exemplar från det östra beståndet som fiskare fångat, men som varit för små och magra för att säljas. Istället för att släppa tillbaka fiskarna så har man utfodrat dem i fångenskap under kontrollerade former.

Resultatet blev att de utfodrade torskarna lade på sig i snitt 200 gram, motsvarande en viktökning på 35 procent. Enligt organisationen FishSec kan detta ge stöd för ett tidigare förslag från den vetenskapliga organisationen ICES om att omdirigera fisket av skarpsill längre norrut, så det blir mer föda för torsken där torskpopulationen är som störst.

Projektet kommer att pågå fram till våren 2019, och man kommer även att undersöka hur torsken påverkas av parasiter. Av de torskar som deltog i första delen av studien var samtliga infekterade av mask eller nematoder.