Forskarna är överens om att Östersjötorsken är i kris. Den växer dåligt och är i usel kondition. Liknande tecken observerades i världens största torskbestånd utanför Newfoundland i början av 1990-talet – kort innan det beståndet kollapsade och försvann. Ändå är det tyst.

- Politiker, forskare och, ja, till och med yrkesfiskare tycks ointresserade av att prata om torsken. Vilket är märkligt, eftersom det generella engagemanget för havet verkar vara större än på länge, menar Henrik, och resonerar vidare kring frågan Varför? för de olika grupperna.

Den mest oroande förklaringen är en allt djupare oenighet inom forskarsamhället. Det är väl inte prestige som gör forskarna så tysta?