Forskarna bakom studien ville ta reda på i vilken utsträckning späckhuggare kan imitera ljud. I centrum för undersökningen stod Wikie, en 14-årig späckhuggarhona som lever i ett akvarium i Frankrike.

De började med att fräscha upp Wikies kommando för att imitera. Först fick hon träna sig på att upprepa tre ljud från sin treåriga unge Mona. Därefter exponerade man henne för fem späckhuggarljud som hon inte hört förut. Sist av allt fick hon lyssna till tre späckhuggarljud som gjordes av en människa, samt sex mänskliga ljud, däribland uttrycken “hello”, “Amy”, “ah ha”, “one, two” och “bye bye”.

Resultatet? Wikie lyckades ofta snabbt imitera samtliga de 17 ljuden i försöket, oavsett om de kom från en människa eller en späckhuggare. Alla späckhuggarljud som uttalades av en människa klarade hon på första försöket, samt även två av de mänskliga uttrycken. "Hello" var dock det enda mänskliga uttryck som Wikie lyckades uttala rätt i mer än 50 procent i de efterföljande försöken.

- Jag tror att vi här har de första bevisen på att späckhuggare kan lära sig ljud genom vokal imitation, och det är något som kan ligga till grund för dialekterna vi observerar i naturen - det är rimligt, säger Josep Call, professor på University of St Andrews och medförfattare till studien, i en intervju för The Guardian.
Han understryker dock att forskarna inte på något sätt kan bevisa att späckhuggare på något sätt förstår de uttryck de imiterar.

Studien "Imitation of novel conspecific and human speech sounds in the killer whale (Orcinus orca)" är ett samarbete mellan forskare från Tyskland, Storbritannien, Spanien och Chile.