Elfiske går ut på att man använder nät försedda med elektroder som släpar över havsbotten. Elektroderna sänder ut elektriska pulser som paralyserar fiskarna, vilket får dem att flyta uppåt så att de lättare kan fångas i nätet.

Sedan 1998 är elfiske egentligen förbjudet i EU, men bland annat Nederländerna använder en undantagsregel som tillåter användning av "innovativa metoder" i forskningssyfte i Nordsjön, vilket dock får omfatta högst fem procent av landets totala fiskekvot.

Motståndarna till elfiske hävdar bland annat att metoden innebär lidande för fiskarna och att det är högst oklart vilken effekt elchockerna har på de marina ekosystemen. Förespråkarna hänvisar till minskade bifångster, att metoden är skonsammare mot botten än traditionellt trålfiske, samt att fiskebåtarna gör av med mindre bränsle, vilket kan minska utsläppen av koldioxid.

I veckan blev det klart att EU-parlamentet vill ha ett totalförbud mot elfiske. 402 deltagare röstade för ett förbud, 232 emot och 40 deltagare lade ner sina röster.
- Det är bra att EU-parlamentet tog ställning för försiktighetsprincipen. Vi vet för lite om hur elektriskt fiske påverkar de marina ekosystemen, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP), vice ordförande i parlamentets fiskeriutskott, i en intervju för TT.

Det är dock högst osäkert om förbudet kommer att gå igenom. EU-kommissionen har å sin sida sagt att de vill behålla elfisket i södra delarna av Nordsjön, samt att de vill ta bort begränsningen om fem procent av totala fångsten. Frågan kommer slutligen att avgöras i förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.