Under flera år har fångsterna av torsk i Ålands hav ökat. Nu kommer rapporter om att att fångsterna under de första fyra månaderna i år har nästan halverats. I fjol drog nio uppländska fiskebåtar under perioden upp drygt 21 500 kg torsk. I år var siffran för samma period drygt 12 500 kg.

SLU har bekräftat siffrorna och menar att torsknedgången under de två första kvartalen i själva verket kan vara upp mot 75 procent. Vad som ligger bakom nedgången är dock okänt.
– Det är svårt att säga just nu, men en faktor kan vara förändring i sälpopulationen eller andra fiskebåtar som fiskar upp mängder av torsk, säger Michele Casini, professor vid SLU i en intervju för SVT.

En tredje tänkbar orsak skulle kunna vara att beståndet flyttat på sig, men det bedöms som mindre sannolikt då förhållandena i Ålands hav varit tämligen konstanta de senast fem åren.