Knaggrockan är idag klassad som starkt hotad i svenska vatten, och det är helt förbjudet att både fånga och landa knaggrocka. I Sverige hittar man den främst på västkusten, samt vid mycket sällsynta fall i södra Östersjön, oftast på ett djup av 20–100 meter.

Överfiske tros vara en stor orsak till att knaggrockan minskat drastiskt i antal. Redan vid ett års ålder är knaggrockan så stor att den kan fångas av misstag, och dess storlek och form gör att den bland annat lätt fastnar i trålfiskenät. Eftersom reproduktionstakten är låg - honorna blir könsmogna efter 10 år och hanarna något tidigare – så har den svårt att återhämta sig populationsmässigt.
– Observationer som vi gjort i akvarierna på Havets Hus tyder på att rockor i fångenskap bara förökar sig vart annat år, och det är inte omöjligt att så är fallet även ute i havet, säger Helen Sköld, akvariechef på Havets hus.

På Havets Hus har man under många år fött upp och satt ut småfläckig rödhaj. Målet är att få igång ett liknande projekt med knaggrockan. Idag har Havets Hus flera stora knaggrockor. 2015 hämtades två knaggrockehanar från akvariet i Ålesund, Norge, och under 2017 har man även fått befruktade ägg från Bergens akvarium.
– I januari 2016 föddes den första knaggrockan hos oss, men den klarade sig tyvärr inte. Vi tror att vattnet var för kallt och vilket ledde till att den hade för låg ämnesomsättning för att börja äta, säger Helen Sköld.

Därför kommer de nya ungarna att få växa upp i lite varmare vatten. I enighet med erfarenheter ifrån akvariet i Bergen så kommer de att få en diet som består av krill och små bitar av sill.
– Vi hoppas att detta fungerar. Det är uppenbart lång väg att gå innan projektet med att föda upp knaggrockor kommer igång så bra som det gjort för våra småfläckiga rödhajar. Men för populationens skull är det naturligtvis bäst att skydda rockorna ute i det vilda, säger Helen Sköld.

Som komplement till uppfödningen har Havets hus även startat ett genetikprojekt på vildfångade rockor ihop med Sjöfartsmuseet i Göteborg, med stöd av Världsnaturfonden, WWF.