Sedan år 2002 har forskarna på norska Havforskningsinstituttet fått in sammanlagt 15 observationer rapporter från dykare som hittat stora gelébollar i havet, alla på 20 meters djup eller grundare. 12 av observationerna är gjorda längs kusten i södra Norge, två är från Sverige och en från Kanada. Bollarna har varit ca en meter i diameter. Vissa har varit helt genomskinliga, medan andra har haft ett rött streck i mitten.
- Vi är ett helt forskarteam som är jättenyfikna på vad detta kan vara, säger professor Gro van der Meeren i en intervju för norska TV 2.

En stark teori som förts fram är att det är fråga om någon form av bläckfiskägg, men frågan är i så fall vilken art det kan vara fråga om. Jättebläckfisken Architeuthis har förts på tal, men den lever på 1000 meters djup ute i världshaven och rör sig inte nära kuster, vilket gör det osannolikt. En annan gissning är bläckfisken Todarodes sagittatus, som påträffas från Arktis till Afrika. Inte mycket är känt om just den arten, men från observationer i fångenskap vet man att dess släkting Todarodes pacificus lägger sina ägg i samlingar som ser ut som stora bollar.

För att finna svaret på var gelébollarna kommer ifrån ber forskarna om allmänhetens hjälp, och uppmanar dykare som råkar stöta på en geléboll att ta ett litet vävnadsprov för DNA-analys.