Att skapa marina reservat i internationella vatten är ofta komplicerat och tidsödande, där en vilja att skydda står mot starka ekonomiska krafter. Under två år har det pågått internationella diskussioner i FN om hur fler områden ska kunna skyddas. Nu föreslår FN:s diplomater att förhandlingar om ett nytt fördrag ska inledas, kanske redan under 2018.

De kommande förhandlingarna innebär att länder ska komma överens om vilka områden som ska avsättas som reservat, hur reglerna ska utformas och inte minst vem som ska övervaka att reglerna efterföljs. Beslutet om när förhandlingarna ska inledas avgörs av FN:s generalförsamling, vilken består av 193 länder.