Forskare från University of York har undersökt nyttan av marina reservat ur ett klimatperspektiv. I studien "Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change" har de identifierat i huvudsak fem konsekvenser av klimatpåverkan där marina reservat hjälper till att dämpa effekten på miljön: försurning, förhöjd havsnivå, stormar, förändrad distribution av arter och minskad syreproduktion. - Vi var redan väl medvetna om att marina reserver kan öka artrikedomen och bidra till att lindra brist på föda, men vår utvärdering visar att reservat är en livskraftig, lågteknologisk och kostnadseffektiv anpassningsstrategi som skulle ge flera fördelar på både lokal och global nivå, vilket förbättrar utsikterna för miljön och människorna i framtiden, säger Beth O'Leary, forskare och medförfattare till artikeln.