Mer än tre fjärdedelar av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgift om vilken art det är samt var och hur den är fiskad. Det innebär att det är svårt för konsumenter att avgöra om den fisk de köper är hållbart fiskad.

- Det är problematiskt att vi fortfarande har stora aktörer som säljer fisk från hotade bestånd eller som fiskats på ett skadligt sätt och hänvisar till att det efterfrågas av konsumenterna. Det är att skjuta ifrån sig ansvaret, säger Inger Melander, ansvarig för fiskguiden på Världsnaturfonden WWF.

En nyhet är att den garnfångade torsken i östra Östersjön hamnar på rött i guiden, från att förra året ha legat på gult ljus. Det beror på att beståndet är i sämre skick, fiskeredskapet hotar andra arter och att skötseln och kontrollen av fisket i området är för dålig.

- Det beslutet kan dessvärre legitimera den problematiska bottentrålningen och riskerar därigenom ytterligare missgynna torskbestånden, menar fiskeriexperten Gustaf Almqvist från Stockholms universitet.

Det finns inget torskfiske i Östersjön som hamnar på grönt ljus i fiskguiden. För att vara säker på att man väljer fisk som inte utarmar haven kan man välja MSC-certifierade eller KRAV-märkta produkter. De får alla grönt ljus i WWFs guide.