Liksom tidigare fortsätter den globala medeltemperaturen att stiga, och det följer den förväntade långsiktiga utvecklingen vi har kunnat se i klimatscenarierna, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI Rossby Centre. I början på 2016 pågick en mycket stark El Niño som bidrog till höga temperaturer, vilket kan förklara en del av de höga temperaturerna. Men även efter att El Niño klingat av fortsatte temperaturen att ligga klart över medelvärdet.

Globalt var temperaturen rekordhög, men temperaturerna visar oss bara en del av effekterna av klimatförändringarna, säger Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO. Exempelvis översteg halterna av koldioxid i atmosfären den symboliskt viktiga nivån 400 ppm. Metankoncentrationerna nådde nya rekordnivåer. Detta bidrar till klimatförändringar.

även i Sverige var 2016 ett varmt år, även om det inte var ett rekordår. Början på året var kallt, vilket förklarar varför inga rekordnivåer nåddes i landet, enligt SMHI.