överenskommelsen är ett resultat av en unik dialog, Keystone Dialogue, den första i sitt slag, mellan forskare och företagsledare. Det är en ny ansats från Stockholm Resilience Centre för att engagera ledande internationella företag i hållbarhetsutmaningar.

- Vi har under en längre tid arbetat med att dokumentera de största aktörerna i världens marina ekosystem. Våra forskningsresultat antyder att de kan spela en ledande roll i en omställning till en mer hållbar och ekosystembaserad förvaltning av haven, berättar Henrik österblom, som är en av initiativtagarna till överenskommelsen..
- Vi bjöd in ledarna för dessa företag till en dialog för att bygga förtroende och utveckla en gemensam förståelse för tillståndet i världshaven. Det var glädjande att så många företag ville delta. Det visar att de är medvetna om hur brådskande situationen är och att de är villiga att engagera sig i dessa frågor..

I uttalandet skriver företagen själva ”Vi vet bättre än någon annan att fiskindustrin är beroende av ett hållbart brukat hav för att kunna skapa långsiktigt värde.” De är alltmer bekymrade över vad som händer med världens hav, och av besvärande rapportering om illegalt fiske, bifångster och brist på transparens. De anser att industrin kan och bör spela en ledande roll, och som ett resultat av dialogen åtar de sig nu att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska oreglerat fiske i sina leverantörskedjor. även åtgärder för att minska såväl antibiotikaanvändningen i vattenbruket som utsläpp av växthusgaser och mikroplaster prioriteras i uttalandet..

- Vår första dialog med företagen har resulterat i en global överenskommelse som överträffat våra förväntningar. Det kommer att bli väldigt spännande att följa hur deras gemensamma ställningstagande utvecklas till konkreta åtgärder, avslutar Henrik österblom.