I WWFs granskning rankas östersjöländerna utifrån fyra kriterier för hur väl de skyddar sin del av östersjön. Samtliga östersjöländer får underkänt. Sverige får bottenbetyg för sin låga andel skydd av östersjön men är bättre på att ta fram skötselplaner. I Tyskland är förhållandet motsatt. Där skyddas större områden men samtidigt saknas skötselplaner för att garantera skyddet. Baltic Eye påpekar i sin Policy Brief att det behövs ett nytt sätt att upprätta marint skydd om man vill bevara biologisk mångfald och säkerställa en hållbar exploatering.