I tisdags läste statsministern upp årets regeringsförklaring. Forskare från Baltic Eye vid Stockholms universitets östersjöcentrum har nu granskat flera av regeringens löften, citat för citat, utifrån ett östersjöperspektiv – och förklarar vad som kommer att krävas för att få ett friskt och levande hav. Baltic Eye är ett team med oberoende forskare och kommunikationsexperter som analyserar och syntetiserar relevant vetenskaplig kunskap om östersjön och förmedlar den till rätt plats i samhället. Det är fler ämnen än man vanligen tänker sig som har bäring på östersjön och kommenteras - exempelvis livsmedelsstategin, cirkulär ekonomi och jobbskapande. Intressant!