Ascobans-avtalet om skydd av småvalar i östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön har signerats av tio länder: Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien. I förra veckan samlades länderna till ett möte. Tumlare i östersjön stod högt på agendan på mötet. Det finns bara mellan 400 och 500 individer, och den räknas till de mest hotade bestånden i hela världen. Vid mötet enades länderna om flera rekommendationer för att öka skyddet för tumlare och andra småvalar med målet att minska dödligheten.