Den ökande mängden koldioxid i atmosfären leder till att haven försuras. En av effekterna av detta är att torsklarver får svårare att överleva. Forskarna undersökte överlevnaden hos torsklarverna i västra östersjön och i Barents hav. De kom fram till att föryngringen av torsk kan minska till en fjärdedel eller ännu mindre i dessa områden inom hundra år. Detta ställer krav på att fiskeförvaltningen anpassas efter de nya förhållandena i havsmiljön.