Det finns två lösningar på dessa problem. I en kort och pedagogisk film visar Tant Tång, professor Emeritus Lena Kautsky från Stockholms universitet hur övergödning och för stort uttag av rovfiskar påverkar balansen i östersjöns grunda vikar.