Den magra strömmingen får troligtvis i sig för lite mat. En av förklaringarna är att det finns så många strömmingar. 2014 var ett bra år för reproduktion, och resultatet i form av stora strömmingsbestånd visar sig nu. Men djurplankton, som är strömmingens huvudsakliga föda, verkar inte räcka till för det stora antalet. Men forskaren Michele Casini anser att fisket inte bör öka, utan att fisket ligger på en hållbar nivå.