Att säkert veta vilken fiskart man konsumerar och var den fångats är viktigt ur många synvinklar. Därför testas nu metoder för att öka spårbarheten, bland annat genom DNA-tester av fisken. Genom att bygga upp en bank med fisk-DNA kan man testa prover på fiskkött och ta reda på vilken art det är, och ofta även var den fångats.