Fiskestopp infördes 2009 i ett försök att rädda den akut hotade Kattegattorsken. Det gav effekt, inte bara för torsken utan för hela ekosystemet. Torskbeståndet har återhämtat sig, och fiskestoppet kan inte längre motiveras utifrån åtgärder för torsken. Regeringen har uppmärksammat att området utvecklat bevarandevärden, och har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att analysera området efter Ospars och Helcoms kriterier på hotade eller minskande arter och habitat. Området bör få ett nytt skydd utifrån de nya värdena, och fiske bör också vara fortsatt förbjudet tills att området får ett lagstadgat skydd. Det anser Emma Nohrén (MP) och Jan-Olof Larsson (S).