I och med beslutet att förbjuda utsläppen av toalettavfall så hoppas man nu minska halten av fosfor och kväve, och på så sätt även minska övergödningen som är ett utbrett problem i östersjön. – äntligen får vi ett förbud mot toalettavfall i östersjön. Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande. Processen har varit lång och tidskrävande, eftersom ett stort antal stater varit emot ett förbud. – Genom en bättre miljö i östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö enligt regeringens maritima strategi, säger Anna Johansson.