ålgräsängar fyller flera viktiga funktioner. De fungerar som viktiga uppväxthabitat för många olika fiskar och kräftdjur, de tar upp näringsämnen och koldioxid ur vattnet, samt gör botten stabilare och hindrar resuspension och erosion av sediment. På västkusten har man redan tagit fram metoder för restaurering av ålgräsängar, men nu vill Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet ta fram metoder anpassade för östersjön. Projektet i Kalmarsund startar i april 2016, och beräknas pågå under 3-5 år.