Gråsälen Silvia, som föddes upp i avelshägnet i Forsmark och släpptes ut i friheten som månadsgammal kut för precis 12 år sedan vid skånska Måkläppen, sågs nyligen tumla runt i vattnet med en alldeles egen kut. Avelsprojektet i Forsmark startade 1980 i ett försök att rädda gråsälarna i östersjön, som då var nere i en bottennivå på under 4000 djur. Merparten av honorna var sterila, med missbildningar på livmodern, orsakade av höga halter miljögifter, framför allt PCB. Sälarna i avelshägnet matades med sill från Atlanten, där halterna av miljögifter var lägre. Sammanlagt 31 kutar släpptes ut från hägnet,