Ny forskning tyder på att hela Norra ishavet var inkapslat av en glaciär för 140 000 år sedan. Forskare som undersökt grundare områden i havsområdet har funnit parallella 10-20 meter djupa "krattspår" i bottnen, utspridda över ett stort område. Forskarna menar att det är glidspår från en över 1 000 meter tjock glaciäris som täckt hela det enorma området. Foto: Stella Papadopoulou