Det globala fisket underskattats kraftigt vilket också dolt en påtaglig minskning i fångsterna, enligt en ny studie publicerad i Nature Communications. Alla länder rapporterar till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, men småskaligt fiske, bifångster och uppskattningar för illegalt fiske utelämnas oftast. Forskare från hela världen har därför gjort en gemensam insats för att få fram mer korrekta siffror. Enligt denna studie ökade fångsterna konstant från 1950-talet och har minskat ganska påtagligt sedan dess. Den officiella statistiken visar påtagligt lägre totala fångster och ingen nedgång. Forskarna menar att de minskade fångsterna beror på att det helt enkelt inte finns lika mycket fisk i haven längre - inte på att själva fisket avtar. FAO välkomnar studien och säger att de nu ska se över hur den globala statistiken samlas in.