Vinterinventeringen av sjöfåglar görs i år för femtionde gången. De flesta övervintrande arterna visar en markant ökning, vilket kan förklaras av mildare vintrar. Undantagen är alfågel och ejder som minskat kraftigt, berättar Leif Nilsson från Lunds universitet som varit med från starten. I vinter görs en särskild satsning på att totalinventera sjöfågel östersjön, något som bara skett två gånger tidigare. Kartläggningen görs med flyg som utgår från flera länder runt östersjön. Flyginventeringen täcker även delar av Västerhavet och Nordsjön.