Späckhuggare och delfiner i europeiska vatten uppvisar mycket höga halter av miljögiftet PCB. I en nyligen publicerad rapport har forskare samlat in och analyserat prover från över 1000 späckhuggare och delfiner. Vissa europeiska späckhuggarpopulationer är så hårt drabbade att de riskerar att utplånas. Bland dessa finns Storbritanniens sista stationära flock om åtta individer, som inte har fött någon kalv på 19 år. Foto: Kat Kellner (CC BY 2.0)