Om försurningen av haven fortsätter så kan det gynna många så kallade invasiva arter. De invasiva arterna är ofta mycket tåliga mot förändringar och kan reproducera sig under hårdare förhållanden, vilket tros ge dem en fördel mot andra arter även vid försurning. Vissa invasiva arter kan dock få det svårare, som kungskrabba och snäckan Urosalpinx cinerea, då försurning tycks hämma tillväxten av arternas skal under larvstadiet.