Mängden havskräfta som får tas upp i Skagerrak och Kattegatt fördubblas nästa år enligt en överenskommelse mellan EU:s fiskeministrar. Men anledningen är inte att beståndet har ökat, utan att minimimåttet ändrats. De kräftor som landas bara behöver nu bara vara 10,5 centimeter, mot tidigare 13 centimeter. I Nordsjön är minimimåttet sedan tidigare 8,5 centimeter.