Haven och deras ekosystem är viktiga i kampen mot klimatförändringarna, skriver Naturskyddsföreningen. Världshaven absorberar och binder lika mycket kol som den globala transportsektorn släpper ut under ett år. Utan haven överlever vi inte. Nu är det hög tid att ta med havets betydelse till klimatdiskussionerna i Paris.