Björn Risinger, tidigare generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, har idag utnämnts av regeringen till ny generaldirektör för Naturvårdsverket. Björn Risinger kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 oktober.