Förra vinterns stora inflöde av friskt saltvatten i östersjön har nu fyllt östra Gotlandsbassängen. Tack vare inflödet är bottnarna i området nu syresatta, men syrehalten på under 2 ml/liter är inte tillräckligt hög för att göra miljön livsduglig. Mycket av saltvatteninbrottets syre har konsumerats av det svavelväte som bildats i den helt syrefria bottenmiljön, men svavelvätet är nu borta.