Sjöstjärnan "Kristi törnekrona", Acanthaster planci, brukar beskrivas som ett stort hot mot Stora barriärrevet. Därför har det tekniska universitetet i Queensland tagit fram en robot, "COTSbot", som på egen hand söker upp sjöstjärnorna och injicerar en dödlig dos gallsalt i dem. Roboten testas nu under kontrollerade former, men målet är att ta den i bruk innan årsskiftet.