Den väl ansedda amerikanska tankesmedjan Worldwatch Institute har släppt sin årliga rapport, Tillståndet i världen 2015. Den fokuserar på hållbarhetsfrågor, och lyfter bland annat det dystra läget för världens hav. överfiske, utsläpp , skräp och klimatförändringar gör att livet i havet blir allt svårare. Klimatförändringarna kan kasta in haven i nytt okänt läge, olikt det vi haft de senaste tjugo miljoner åren.