Under Antarktis isar finns isgrottor stora som hela Skåne. Nu har Göteborgs universitet fått klartecken för att bygga en obemannad farkost som kan nå och utforska dessa hålrum. Farkosten blir mellan fyra och sex meter lång, och har en räckvidd på 50 mil under is-shelfen. Bygget ska vara klart till vintern 2017 och kostnaden beräknas till 38 miljoner kronor.