96 procent av de östersjöfartyg som Transportstyrelsen hittills har kontrollerat använder sig av lågsvavligt bränsle. Sedan årsskiftet är lågsvavligt bränsle med max 0,1 procent ett krav om fartyget inte använder så kallad "scrubber", som renar avgaserna, eller att det drivs med alternativt bränsle. Svaveldirektivet gäller bara i östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen.