Gädda och abborre minskar kraftigt i delar av östersjön, samtidigt som många grunda vikar är igenväxta av snabbväxande alger, och många andra bottenväxter minskat sin utbredning. Nu undersöker forskare hur fiskarna påverkas av att miljön blir allt sämre i skärgårdsvikarna.