SLU har släppt en rapport som sammanfattar hur stora bestånden är för några av våra kommersiellt viktigaste fiskar och kräftdjur, samt hur de mår. I denna rapport ingår arter i sötvatten och vid kusten och i höst släpps en rapport som behandlar arter i havet. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.