För bara några år sedan såg prognosen för torsken i östersjön god ut. Nu oroas många forskare, då den torsk som fångas är liten, ovanligt mager och i dåligt skick. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel sammanfattar en rad fiske- och havsmiljöforskare tänkbara anledningar som döda bottnar, dåligt inflöde av saltvatten, beståndets sammansättning samt tillgång på bytesfisk och annan föda. I artikeln betonar forskarna också vikten av en mer holistisk och ekosystembaserad fiskeförvaltning.