En enda gen, Angiopoietin-1, kontrollerar hjärnstorlek och intelligens hos fiskar. Det visar en forskarstudie som gjorts på guppy och zebrafisk, två vitt skilda arter. Forskarna studerade selektionslinjer med olika stora hjärnor, och den enda gen som skiljde sig mellan linjerna var just den så kallade Ang-1-genen. Då studien gjordes på vuxna fiskar så kan man dock inte utesluta att fler gener är inblandade under den embryonala utvecklingsfasen.