Fishing for Litter är ett lika enkelt som genialt initiativ; yrkesfiskarna tar med sig det skräp som hamnar i trålen eller fastnar i garnen in till land, där det tas omhand. Den svenska delprojektet drivs sedan flera år av Marint centrum i Simrishamn. Med nytt stöd av Havs- och vattenmyndigheten kommer projektet att utökas och kunna vara med att dra upp riktlinjer på EU-nivå för hur fiskebåtar, som tar hand om skräp när de ändå är ute och fiskar, ska kunna ta med det i land.