Havs- och vattenmyndigheten har valt ut 22 olika miljöprojekt runt om i Sverige som får dela på närmare 60 miljoner kronor. Av de 22 projekten är 13 inom akvatiskt områdesskydd, till exempel marina skyddade områden, och 9 är inom riktade åtgärder, till exempel våtmarker, minskad övergödning och fiskeprojekt.