Antalet anmälningar om tjuvfiske har ökat kraftigt. Situationen beskrivs som den värsta sedan början på 80-talet och värst uppges läget vara i Västra Götaland. Till de vanligaste fiskebrotten hör fiske på otillåten tid, inkorrekt märkning av redskap samt felaktiga flyktöppningar, vilket kan leda till att man råkar fånga fiskarter som är fridlysta.