Våtmarker fångar upp mer fosfor än man tidigare trott. Det visar en studie som Jordbruksverket låtit genomföra. Forskare har tittat på våtmarker som anlagts med stöd från landsbygdsprogrammet. Enligt beräkningarna har våtmarkerna sänkt den årliga transporten av fosfor och kväve från jordbruksmark till havet med 1,9 respektive 0,5 procent.