Amerikanska forskare har jämfört borrprover från isen på västra Antarktis med isprover tagna på Grönland. Undersökningen visar att vår senaste istid startade med en rad snabba klimatförändringar i Arktis som sedan spred sig till södra halvklotet. Utifrån isproverna uppskattar forskarna att det tog cirka 200 år från att en sådan klimatförändring inträffade i Nordatlanten till att effekten nådde Antarktis.