Många av havets små invånare är blinda och använder istället luktsinnet för att förstå vad som sker i deras omgivning. Till exempel kan alger börja producera starka gifter när de känner doften av hoppkräfta. Nu har en internationell forskargrupp, med forskningsledare från Göteborgs universitet, lycktas identifiera några av dessa kemiska signaler.