Normalt sett har cancerceller bildats i den sjuka organismen, och har samma dna som den. Men på amerikanska östkusten har forskare hittat musslor med leukemi, där cancercellernas dna liknar varandra, men inte är densamma som de sjuka djurens. Det tyder på att cancercellerna faktiskt spridits mellan musslorna, vilket är mycket ovanligt. Cancercellerna har spridits mellan musslor, men inte till andra organismer.