Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat att ge fiskodlingen utanför Köpmanholmen i Västernorrland förnyat tillstånd att odla fisk. Förutsättningen är dock att odlingen flyttas till ett nytt område, och att odlingen i framtiden flyttas regelbundet mellan två områden. ärendet har varit kraftigt omdebatterat, bland annat eftersom platsen för odlingen ligger inom världsarvsområdet Höga Kusten.